TRAININGEN

- Communinicatie / Interactie modules

Afstand en nabijheidORGANISATIEADVIEZEN

- Organisatie en Vrijheidsbeperkende
  maatregelen
ONDERWIJSIMPLEMENTATIETRAJECTEN

- Vrijheidsbeperkende maatregelen in
  de psychiatrie


- Vrijheidsbeperkende maatregelen in
  verpleeg- en verzorgingshuizen
SYMPOSIABEVEILIGINGSADVISERING


 
 


AFSTAND EN NABIJHEID


In de zorg voor mensen die verblijven in verpleeg- en verzorgingshuizen staat het wonen voorop. Ondanks moeilijkheden en beperkingen is alles gericht op een zo normaal mogelijke oude dag, met alle noodzakelijke zorg en begeleiding. Toch lijkt het steeds vaker nodig om gebruik te maken van middelen en interventies die de vrijheid van individuele bewoners beperken.


Mensen die vanuit een professioneel kader anderen beïnvloeden werken veelal in complexe werksituaties waarin zijzelf een belangrijke spil vormen. Hulpverleners, inrichtingswerkers, begeleiders, mentoren, verpleegkundigen; allen hebben te maken met veel persoonlijke interacties. Regelmatig is men actief bezig te balanceren tussen emotionele betrokkenheid en professionele afstand. De interacties tussen werker en cliënt kunnen een belangrijk aanknopingspunt vormen om bepaalde kennis en vaardigheden die voor deze beroepen nodig zijn te trainen.


WAAROM

“Soms is het werk zo intensief, dan neem ik het mee naar huis en blijf ik er over nadenken wat ik anders had moeten doen”. “Als ik alleen naar die cliënt kijk, draait mijn maag al om. Hij moet nu echt even bij me uit de buurt blijven, anders sta ik niet voor mijzelf in”. “Nu ik langer met deze persoon werk kan ik me dat gedrag heel goed voorstellen. Eigenlijk is dat zo gek nog niet”. “Ik zou graag wat effectiever met mijn eigen emoties om willen gaan”. Bij het werken met mensen speelt het proces van afstand en nabijheid voortdurend. Werkers worden daarmee geconfronteerd wanneer een grens overschreden is. De behandeling stagneert en/of de werker ondervindt stress doordat hij de professionele grip op het contact verliest. De kwaliteit van het werk gaat achteruit en de werker kan in een negatieve spiraal belanden van onmachtsgevoelens waardoor burn-out klachten kunnen ontstaan. Een andere reactie op het gripverlies is cynisme; de werker weert negatieve gevoelens af door zich te verharden in het werk. “Het heeft toch allemaal geen zin”, “De behandeling en aanpak haalt toch niets uit”. Dit veroorzaakt negatieve turbulentie in het team.


OPZET VAN DE TRAINING

De training is opgebouwd uit 3 pilaren:

  • Bewustwording positionering
  • Feedback
  • Psychohygiëne; hoe zorg je dat je bij een betrokken werkhouding niet     afgestompt raakt.


  • Middels ervaringsleren en een theoretische kadering van eigen ervaringen, krijgen deelnemers inzicht in hun eigen emotionele betrokkenheid bij het werken met cliënten. Daarvan vindt bewustwording plaats op zowel individueel als op teamniveau. Andere technieken die worden ingezet zijn: werken met (denk)beelden, Rationeel Emotieve Training en emotioneel versus rationeel beoordelen. Deze laatste methode geeft inzicht in de functie van lange termijn effecten te realiseren. De gemiddelde duur van de training is 2 dagen. Vooraf vind er een gesprek met u plaats om ons aanbod op maat te kunnen maken.

    Mendiciosa biedt u voor deze training twee trainers aan:

    Yvonne Lonis (1961) is na haar opleiding omgangskunde en gezondheidskunde eerst gaan werken in de praktijk. Ze was onder andere werkzaam als inrichtingswerker in een Huis van Bewaring en als sociotherapeut in een T.B.S. instelling. Sinds 1994 verzorgt en ontwikkelt zij trainingen voor justitie, de psychiatrie, zorginstellingen en het bedrijfsleven op het gebied van teambuilding en teambegeleiding, communicatie, psychisch gestoord gedrag, agressie, persoonlijk leiderschap en coaching. Haar trainingstijl laat zich kenmerken door duidelijkheid, praktische gerichtheid, uitdaging en humor.

    Michiel Hulsbergen (1975) is sinds 1993 werkzaam in trainingen. In eerste instantie heeft hij ervaring opgedaan als rollenspelacteur. In 1997 is hij psychologie gaan studeren om verdieping aan te brengen in zijn ervaring. Sinds het afronden van deze studie richt hij zich op zowel het trainersvak als het acteursvak en ervaart hij in beide rollen de meerwaarde van die combinatie. Hij geeft onder andere trainingen aan politie en justitie.